Ramsjö församlingshem läggs ut till försäljning

Nyhet Publicerad

Hösten 2023 fick Ramsjö byaråd ett erbjudande att ta över Ramsjö församlingshem från Ljusnans pastorat. I dagarna har byarådet meddelat att de inte har tillräckliga resurser för ett övertagande. I och med byarådets beslut ska Ramsjö församlingshem säljas via mäklare och kyrkan har för avsikt att kontakta Intraprenad Ramsjö för ett längre samarbete.

Sedan sommaren 2023 har ett förändringsarbete pågått inom Ljusnans pastorat som handlar om hållbar resursanvändning.

- Vi har ett överskott av fastigheter i förhållande till verksamhet, nyttjandegrad och kostnadsutveckling. Vi måste ta ansvar nu för att kunna lämna över ett välskött pastorat till nästa generation, säger kyrkoherde Jan Bonander.

- Verksamhet och personal ska alltid prioriteras före lokaler och vi värnar verkligen om att fortsätta utveckla våra verksamheter, säger Marit Holmstrand (S) kyrkorådets ordförande.

- Sockenstugan i Järvsö hyrs redan ut till ett privat företag och processen med försäljning av Tandsjöborgs kapell har kommit en bra bit på väg, säger Jan Bonander.  

Åtgärder som ligger något framåt i tid är:

  • Sturmsgården ska utredas för alternativ.
  • Försäljning av markområden i Tallåsen, Färila och Ljusdal.
  • Komministerbostaden i Ljusdal ska utredas för försäljning.
  • Järvsö prästgård ska utredas för alternativ.
  • Klockaregården, alternativt pastorsexpeditionen i Färila, ska utredas för försäljning.
  • Del av pastorsexpeditionen i Järvsö ska utredas för uthyrning.  
  • Församlingsgården i Los ska utredas för alternativ.

Förändringsarbetet som gäller lokalförsörjning i Ljusnans pastorat beslutades av kyrkofullmäktige den 8 juni 2023. Läs gärna mer i Lokalförsörjningsplan 2020–2029 som finns på vår hemsida.

Kontakt

Jan Bonander, kyrkoherde, 070-362 20 46