En ordförandeklubba ligger på en blå duk i universitetsaulan i Uppsala.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige sammanträder den 9 november

Nyhet Publicerad

Ledamöterna i kyrkofullmäktige i Ljusnans pastorat är kallade till sammanträde den 9 november klockan 18:00 på församlingsgården i Ljusdal. De ska bland annat besluta om budget för 2024 med flerårsplan för 2025-2026, priser för gravskötsel och kyrkoavgift för 2024.

Kyrkofullmäktige är Ljusnans pastorats högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. Sammanträdena är öppna för allmänheten och handlingarna finns att tillgå på pastorsexpeditionen i Ljusdal. 

HÄR kan du läsa vilka förtroendevalda som sitter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och i församlingsråden innevarande mandatperiod.