Kyrksöndag

Varmt välkomna att fira sammanlyst gudstjänst tillsammans varje söndag med en tillhörande eftermiddag full av härliga aktiviteter. Vi bjuder på förtäring och emellanåt även gäster som föreläser eller underhåller. Kyrksöndag hålls en söndag per månad i varje församling i Ljusnans pastorat, se program här.

Om kyrksöndag

Det kommer att hållas en mässa (gudstjänst med nattvard) kl. 11 någonstans i Ljusnans pastorat varje söndag. Alla är varmt välkomna att fira denna mässa tillsammans, därför kommer ingen annan gudstjänst att firas i någon annan av pastoratets kyrkor samtidigt. Vi kommer alla att få möjlighet att resa runt och fira mässa tillsammans i varandras kyrkorum. Du kanske aldrig har besökt alla de vackra kyrkor som finns i nordvästra Hälsingland, även fast det är din kyrka, åtminstone inte förrän det blev kyrksöndag! 

Utöver kyrksöndagens mässa kl. 11 bjuder vi in till fler gudstjänster, de kommer i många olika former och hålls på andra tider och dagar. Mer information om övriga gudstjänster finns i kalenderiet på hemsidans startsida.

11.00 Högmässa

Varmt välkommen att fira ekumenisk högmässa i Ljusdals kyrka med präst Magnus Boäng och musiker Anneli Aspengren Sköld. Predikan Martin Bergerståhl, Equmeniakyrkan. Sång av delar av kyrkokören.

”Ekumenik” innebär samtal, samarbete och enhet mellan olika kristna kyrkor, därför medverkar representanter och deltagare från alla kyrkor i Ljusdal denna söndag.

Efteråt ger vi oss ut i vårsolen för picknick och frälsarkransvandring. Medtag egen kaffekorg!

11.00 Mässa

Varmt välkommen att fira mässa i Hamra kyrka med kyrkoherde Jan Bonander och musiker Peter Subäck.

Efteråt serveras förstärkt kyrkfika och Lalla Hansson  uppträder.

11.00 Dansbandsmässa

Varmt välkommen att fira en somrig mässa på dansbanan i Kårböle. Medverkar gör präst Mattias Haglund, musiker Ann-Christin Svedman samt Färila sångkör, Loos-Hamra kyrkokör och Peter Subäck med dansbandsmusiker. 

Mässa som avslutas med dans på dansbanan. Korv och fika serveras!

11.00 Högmässa

Varmt välkommen att fira högmässa i Ljusdals kyrka med präst Jan-Anders Johansson och musiker Anneli Aspengren Sköld. Kyrkkaffe på kyrktrappan efteråt. Detta är vårens sista Kyrksöndag inför ett sommaruppehåll. Kyrksöndag startar igen söndag 4 september.