Hamra kyrka

Besöksadress: Hamra kyrkväg 8, HAMRA.

Kalender för evenemang i våra kyrkor finns HÄR

  • WiFi
  • Parkering
  • Ramp
  • Hörselslinga
  • Toalett 
  • Allergivänlig tvål
  • I Hamra kyrka får max 200 personer vistas samtidigt.

Hamra ligger i den del av nordöstra Dalarna som kallas Orsa finnmark. Hamra by fick fast befolkning genom skogsfinsk inflyttning på 1620-talet. Området övergick 1846 från Orsa socken till Los nybildade församling där Hamra från 1855 bildade ett eget kapellag.

Hamra gamla begravningsplats, som i dag är förklarad som kulturminne, togs i bruk 1757. Portalen och träportarna till den gamla kyrkogården förvaras nu i Hamra kyrka. I anslutning till begravningsplatsen byggdes under 1800-talets första hälft ett bönhus av trä. LÄS MER OM SKOGSKYRKOGÅRDEN HÄR!

Hamra kyrka invigdes 1872. Byggnadsarbetena efter Johan Fredrik Åboms ritningar hade inletts redan 1857. Byggmästarna Johan Nordell och Lars Nyblom ledde arbetet som dock låg nere under åren 1862–63 pga. penningbrist. Kyrkan är en salskyrka i trä, byggd i resvirke. Tornets konstruktion är i sig avsedd att ge följsamhet med vindens rörelser, men senare fogades strävor av grova furustammar till tornets utsida.

Vid en omfattande inre och yttre renovering 1955–1956 ersattes en ingång på kyrkans södra långsida med ett fönster. Nils Aron Berge som anlitats för den konstnärliga utformningen av interiören avled dock innan arbetena hade slutförts varför altarväggen fick sitt nuvarande utseende först 1977.    

Hamra kyrka är med sitt läge på 457 meter över havet den högst belägna i Uppsala stift, med en vidsträckt utsikt från kyrktrappan. Åsarne gamla kyrka i Jämtland som invigdes 1885 är har stora likheter med Hamra kyrka. Här uppges dock arkitekten vara Fredrik R. Ekberg.

Brudkronan i Hamra kyrka