Erik Persson Pulkkinens gravvård i Hamra.
Foto: Ann-Christin Hansson

Hamra gamla kyrkogård

På Hamra gamla kyrkogård kan man fortfarande se gravvården efter Erik Persson Pulkkinen, nämndemannen som skall ha gått i lära hos hovskräddaren i Stockholm.

På en höjd intill väg 310 i byn Hamra, som är den största i Orsa finnmark, finner vi ca 500 meter norr om Hamra kyrka och dess kyrkogård denna begravningsplats som togs i bruk i mitten av 1700-talet. Den invigdes först 1817 och användes fram till 1860-talet.

1984 fick den återigen göra tjänst för en urnnedsättning och på senare tid har askor satts ner på begravningsplatsen. Platsen omgärdas av en stenmur och här har tidigare funnits ett bönhus från 1830-talet. Under en längre tid fanns en portalliknande anordning vid ingången. Dörrarna finns bevarade och kan ses i Hamra kyrka. De tillverkades 1781 av Eric Persson Pulkkinen, som förutom att vara en framstående hantverkare, även var nämndeman för Finnskogarna. I Stockholm lärde han sig till skräddare hos Kungliga Hovskräddaren. Gravvården efter honom finns fortfarande kvar, ett järnkors med inskriptionen EPS 1824.

På denna begravningsplats som främst var avsedd för Hamrabor begravdes även avlidna från byarna Björkberg, Sandsjö, Tandsjö och Råberget, fram till att de tre först nämnda byarna fick egna begravningsplatser på 1830- och 1840-talet.

Från korsningen nere i byn går en stig upp till begravningsplatsen. En informationstavla finns där det framgår att från år 1817 till 1861 genomfördes 106 jordfästningar, varav 49 personer var under sju år.

 

Den breda stenmuren ger Hamra gamla kyrkogård en speciell karaktär.
En bred stenmur omger Hamra gamla kyrkogård. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter här på sidan!