Det händer

i Ljunits församling

Gudstjänster

"Där två eller fler är samlade i mitt namn, där är också jag" sa Jesus.

Musik och körer

Musik och sång ger energi, styrka, lycka, kraft och livsglädje. Kom!

Barn och familj

Låt barnen komma hit och hindra dem inte.

Samtalsgrupp

Det är gott att träffas och prata en stund...

Frukostföreläsning

En eller ett par lördagar per termin kommer en intressant person till Skårby församlingshem och föreläser över ett engagerande ämne.