Samtalsgrupp

Det är gott att träffas och prata en stund...

Kom och var med i vår samtalsgrupp!
Vi läser olika böcker och texter som vi sedan samtalar kring.

Vi startar terminen den 12 januari kl 10-12.
Därefter ses vi torsdagar i jämna veckor i Skårby församlingshem.

Är du intresserad av att vara med?

Hör av dig med din anmälan till expeditionen, tfn 0411-672 60
eller till samtalsledaren och prästen Siv Jonasson, tfn 0768-04 96 86

Välkommen att delta!