Foto: Magnus Aronsson / IKON

Gudstjänster

"Där två eller fler är samlade i mitt namn, där är också jag" sa Jesus.

Gudstjänst

Gudstjänst utan nattvard

Oblat ljus hjärta

Mässa

Gudstjänst med nattvard