After-school med "Angels"

Barn från 9 år och uppåt

Vi träffas i Skårby församlingshem på fredagar kl 14:00-16:30. Församlingshemmet ligger intill kyrkan. (Viss transport kan ordnas från Svarteskolan).
Här fikar, pysslar och sjunger vi tillsammans.

För mer information och anmälan, kontakta vår musiker:
Anna-Maria Hagemann, tfn 0411-672 64
E-post:  anna-maria.hagemann@svenskakyrkan.se