Stå fasta i hoppet!

Varje vecka under fastetiden publiceras två filmer där olika biskopar ger teologisk fördjupning i den kristna tron.

Inför årets fasta har våra biskopar spelat in en serie webb-seminarier under rubriken ”Stå fasta i hoppet!”. Varje söndag - med start 14 februari - läggs två seminarier ut.
Seminarierna har stor spännvidd, här avhandlas allt från biskop Sören Dalevis ”Barnens bästa bibel” till Olaus Swebilius katekes från 1689.
Biskop Martin Modéus seminarium - om bön - läggs till serien söndag 21 februari. Där samtalar han med Carina Sundberg, stiftsadjunkt, Katarina Grahn, präst i Västerviks församling och Carolin Falk, präst i Ödeshögs församling utifrån sin bok ”Finna bönen som redan finns”.

Välkommen att följa serien som finns här.

Se biskop Martins seminarium redan nu

Prästerna Katarina Grahn och Carolin Falk samt stiftsadjunkt Carina Sundberg samtalar med biskop Martin Modéus om bön.