Kursanmälan

För att administrera allting kring kursen behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kursanmälan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina personuppgifter på följande grunder:

  • För att administrera allting kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där mat serveras vid kurstillfället. Detta inkluderar även att lämna uppgifter till samarbetspartners och leverantörer när det behövs för att kunna tillhandahålla kursen. Behandlingen utförs för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen. Om du inte anger de personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats på kursen.
  • Eftersom vi serverar fika, lunch eller dylikt på våra utbildningar finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att vi behandlar dem.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, e-postadress, mobilnummer och eventuell församling eller annan organisation du tillhör. I vissa fall frågar vi efter adress. Om du anger att du är allergisk mot något kan vi även komma att behandla sådana hälsouppgifter om dig.

I vissa fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare. 

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

I de fall vi anlitar en tredje part, såsom en restaurang, ett hotell eller en kursgård, kan vissa av dina personuppgifter komma att delas med den parten. Så kan till exempel vara fallet om en kurs eller konferens inkluderar övernattning. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter om allergier till sådana parter om de behöver veta vem som ska ha vilken specialkost under evenemanget. Om de inte behöver ha uppgifterna kopplade till specifika personer så lämnar vi i stället ut information om behov av specialkost i form av antal glutenintoleranta, laktosintoleranta, vegetarianer etc.

Systemadministratörer hos DinKurs.se och Trippus kan komma att få tillgång till dina personuppgifter när den sidan används för anmälan.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

När vi erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar vi ofta med Sensus studieförbund. Vi och Sensus kommer vara tydliga med att vi samarbetar innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, e-postadress, enhet samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Linköpings stift ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter. Linköpings stift ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Linköpings stift så hjälper vi dig att komma rätt.

Vi kan även komma att samarbeta med andra parter för att arrangera kurser eller liknande, exempelvis andra stift inom Svenska kyrkan, folkhögskolor, föreningar eller konferensgårdar. Information om sådant samarbete och vem du kan vända dig till för frågor framgår i så fall i anslutning till övrig information om aktuellt arrangemang.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Fakturaunderlag sparas av stiftet i sju år efter räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Eventuella uppgifter om specialkost/allergier gallras av oss och eventuell tredje part direkt efter arrangemanget. Kontaktuppgifter sparas i ett år för att kunna skicka inbjudningar till våra andra kurser. Detta görs på basis av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser.

Vilka rättigheter har du?

Linköpings stift, org.nr. 252010-0021, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan Hantering av personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.