Jobbansökan

Jobbansökan
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

 

I de fall medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för anställning (se 34 kap. 7 § Kyrkoordningen) kommer vi att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du själv lämna in till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i Kyrkoordningen (för att uppfylla det avtal som kyrkoordningen innebär för medlemmar i Svenska kyrkan) samt med stöd av ett undantag i lag som tillåter att vi behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation.

 

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till rekryteringskonsulter. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. I de fall medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för anställning (se 34 kap. 7 § Kyrkoordningen) kommer vi även att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap.

 

Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i epostkommunikationen. Se mer om referenspersoners kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Om du inte får anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, också i enlighet med diskrimineringslagen, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

 

Vilka rättigheter har du?
Linköpings stift, org.nr. 252010-0021, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/hantering-av-personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

 

Hur vi behandlar eventuella referenspersoners personuppgifter
Om du inte sökt anställning själv men däremot angivits som referens av en annan sökande, behandlar vi dina personuppgifter i den personens anställningsärende. De uppgifter vi behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig i ärendet i syfte. Vi utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Du kan invända mot behandlingen genom att kontakta oss på linkopingsstift@svenskakyrkan.se. Dina uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs men inte överklagar beslutet och bevaras annars i ansökningshandlingarna för historiska arkivändamål i enlighet med lagen om Svenska kyrkan.