Foto och film

Linköpings stiftskansli tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning.

Vi använder inte bild- och filmmaterial i vår kommunikation utan godkännande från de personer som går att identifiera i materialet. Sådant godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan i vissa fall även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Våra fotografier är inte sökbara på person.

Vilka rättigheter har du?

Linköpings stift, org.nr. 252010-0021, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/hantering-av-personuppgifter