Lokalt-globalt: Samordnad mobilisering

Bygg bryggor mellan det lokala och det globala engagemanget för klimaträttvisa.

Under Målområde 1 - Kyrkans uppdrag, finner vi ett nationellt projekt som handlar om att bygga en brygga mellan det lokala och det globala, alltså det lokala engagemanget för klimaträttvisa.

Projektet påbörjades 2021 och pågår till slutet av 2022. Första halvan av projektet hade bland annat fokus på klimattoppmötet i Glasgow 2021, och att det lokala engagemanget stämde väl överens med budskapen i våra globala ekumeniska nätverk. Bland annat genomfördes namninsamlingar och information om ACT:s klimatkampanj i samband med mötet, spreds i församlingarna.

Under andra halvan har fokus legat på att planera & genomföra digitala erfarenhetsutbyten mellan grupper inom stift och församlingar i Sverige och Act Svenska kyrkans samarbetspartner i den världsvida kyrkan.

För mer information om Act Svenska kyrkans arbete med klimaträttvisa utforska gärna kunskapsportalen ACTUM

Och läs mer på Act Svenska kyrkan