Linköpings stifts färdplan för klimatet

Linköpings stifts färdplan för klimatet 2022-2026 ska ses som en konkretisering och komplement till den nationella färdplanen.

Solcellspark på kyrkans mark i Höreda. Foto: Steve Nyström

I Linköpings stifts färdplan har vi tre övergripande mål, här i förkortad form: 

Linköpings stift ska senast 2030 vara klimatpositivt.
Arbetet med klimat och skapelsens mångfald ska ingå i all verksamhet.
Förvaltningen av prästlönetillgångarna är en integrerad del i arbetet med att hejda klimatförändringarna och att bevara skapelsens mångfald.
Till detta har vi satt mål ytterligare mer specifika mål inom följande områden:

Kyrkans grundläggande uppgift
Pilgrimsutveckling och relation med skapelsen
Ekonomi och förvaltning
Byggnader
Resor och möten
Maskiner och kyrkogård
Jord och skog

Utöver vårt arbete inom ramen för färdplanen så arbetar vi aktivt med miljöfrågor även på andra sätt i vår organisation. Vi stöttar och främjar miljö- och hållbar utveckling i stiftets olika församlingar och pastorat, vi samverkar nationellt med övriga stift för att tillsammans med dem utveckla hela Svenska kyrkans hållbarhetsarbete, teologiska reflektion så väl som  uppföljning av gemensamma målsättningar. 
Läs gärna mer om hela Svenska kyrkans miljöarbete på Hållbarhetsportalen.

Vårdnäs stiftsgård har vi ett uttalat mål att ligga i framkant och agera för miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Därför är vi Svanenmärkta. Men vi arbetar också aktivt för att tillhandahålla riktigt bra, hållbara upplevelser för både kropp och själ. 

Pilgrimscentrum i Vadstena är ett center för hela landets pilgrimer och drivs av Svenska kyrkan i Linköpings stift. Vi är en mötesplats för människor på väg. Genom att vandra varsamt på jorden upptäcker vi ofta den inre hållbarheten. Här finns möjlighet för vandring, vila, reflektion och nya möten så väl som mat och fika på vårt KRAV-märkta café.