Tre personer som sitter vid vattnet och samtalar.
Foto: Priscilla du Preez/Unsplash

Forum för lärande och teologi

Forum för lärande och teologi är namnet på stiftets didaktiska centrum i samverkan med Vadstena folkhögskola. Forum för lärande och teologi vill vara ett samverkansforum, en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift.

Vi har tillsammans satt ner pålarna för detta närmare samarbete som också innebär ytterligare samverkan med andra aktörer, i sin tur. Först ut är Sensus studieförbund. Vi har förstås redan tidigare samverkat men nu gör vi det i en gemensam form för att det är tillsammans vi på bästa sätt kan främja det vi har gemensamt; kyrka och folkbildning.

Forum för lärande och teologi är det namn som nu ska fokusera på både lärande utifrån metareflektion och metodutveckling inom den grundläggande uppgiften. Vi arbetar med oss medarbetare, anställda, ideella och förtroendevalda, som reflekterande praktiker, väl förankrade i våra församlingars liv som växtplats för kristen tro.

Ett illustrerat träd med löv i olika färger. Under står orden "Forum för lärande och teologi"

I en utmanande tid så som pandemin varit, lär vi oss mycket. Den digitala världen som vi ofta tänker på som distanserande visar sig också kunna föra oss närmare, genom tex att det kan vara enklare att ses. Det betyder att vi är på väg att utveckla mer kunnande för fortsatta kompletterande digitala mötesplatser och lärformer. Forum för lärande och teologi är under andra fasen i en spännande uppbyggnad med siktet inställt på lärande i en tid där både kyrkan nationellt, vi som helhet, satsar på lärande och undervisning, och som tiden alltmer visar på vikten av.

Kurser som ryms inom Forum för lärande och teologi finns dels i Linköpings stifts kurskalendarium, dels på Vadstena folkhögskolas hemsida.

    Kontaktpersoner Linköpings stift

  • Helen Kémi

    Helen Kémi

    Linköpings stift

    Stiftspedagog, Rekryteringsansvarig församlingspedagoger, Lärande och undervisning, Enheten för församlingslivets utveckling