En kyrka med torn.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är församlingens/pastoratets styrdokument.

Vad är en församlingsinstruktion?

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande dokument för församlingens liv. Den beskriver vad församlingen vill och är bindande för församlingen under perioden den varar. Att den är bindande betyder att instruktionen är central inför beslut och ska få konsekvenser i alla aspekter av församlingens liv. Församlingsinstruktionens syfte och innehåll beskrivs i  kyrkoordningen 57 kapitlet § 5 till § 7. 

Församlingsinstruktionen är ett program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den ska innehålla en omvärldsanalys och vara skriven med ett synligt barnperspektiv. Dessutom ska den bland annat omfatta en konfirmandhandlingsplan och lokalförsörjningsplan.

Vägen till en församlingsinstruktion är en process, där nyckeln till ett bra resultat är delaktighet. Församlingar som ska arbeta med sin FIN kommer i god tid att bli kontaktade av sina stiftshandläggare för att bjudas in till en introduktionsdag. Som resurs i arbetet finns förutom FIN-handläggarna också resurspersoner till hjälp i arbetet med barnperspektiv, konfirmandhandlingsplan och gudstjänst.

Det finns en guide för församlingsinstruktionen som beskriver processen och vad som gäller för Linköpings stift. Ladda ner och läs guiden här.