Nationella färdplansprojekt

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Foto: Daniel Lönnbäck

Svenska kyrkan ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten senast år 2030. Färdplanen pågår i tre etapper och har effektmål, klimatneutralitet, värderingsförändring och att bidra till klimaträttvisa. I färdplanen ingår även flera etappmål med olika inriktning, 

Färdplanen för klimatet har under etapp 1, möjliggjort för stift, pastorat och församlingar att genomföra samverkansprojekt med inriktning på effekt- och etappmålen.

Linköpings stift medverkar i flera olika projekt, där vi både är projektledare och projektdelägare. Nedan visas de projekt som vi arbetar med i detta nu.

Klimatsmarta kyrkogårdar ger rik biologisk mångfald

Projektet klimatsmarta kyrkogårdar är ett projekt som handlar om att minska klimatbelastningen från begravningsverksamheten och att samtidigt värna om de höga naturvärden som finns på våra begravningsplatser.

Så kan kyrkogårdar göras klimatsmarta

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår projektet Klimatsmarta kyrkogårdar. Här kan du se filmer som visar klimatarbetet i begravningsverksamheten på olika håll i landet.

Lokalt-globalt: Samordnad mobilisering

Bygg bryggor mellan det lokala och det globala engagemanget för klimaträttvisa.

Mobilitetsprojekt/laddstolpar

Linköping stift och Lunds stift driver tillsammans ett projekt som syftar till att få en bättre uppföljning av våra CO2-utsläpp inom transporter. Projektet ingår i Färdplan för klimatet och huvudsyftet är minskad användning av fossila bränslen i de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet och därmed minskad klimatpåverkan.

Pilgrim's walk for future

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Delta du också i Sveriges största pilgrimsrörelse för klimatet!