Vänförsamlingar

Linköpings domkyrkoförsamlings vänner

Beit Sahour - vänförsamling till Linköpings domkyrkoförsamling

Beit Sahour (Herdarnas äng, nära Betlehem, Palestina) är vänförsamling till Linköpings domkyrkoförsamling. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

http://www.elcjhl.org/elcjhl-ministries/congregations/beit-sahour/

I april 2015 gästades Linköpings domkyrkoförsamling och stift av Ashraf Tannous, präst i Beit Sahour i Palestina. I en svår tid för Mellanösterns kristna är hans budskap till vännerna i Sverige: Vi behöver varandra!
Här kan du läsa en intervju med Ashraf Tannous.

St. Albans - vänförsamling till Linköpings Domkyrka

Överenskommelsen
Vi, Katedralen och Klosterkyrkan av Sankt Alban i St Albans stift och Linköpings Domkyrka i Linköpings stift i Svenska Kyrkan ingår härmed en överenskommelse mellan våra katedraler och församlingar inom det vänstiftsavtal som har ingåtts mellan våra två stift. Vi förbinder oss att försöka ge konkreta uttryck för överenskommelsens intentioner i våra församlingars och katedralers liv. Överenskommelse som vi ingår gäller för en tidsrymd av 5 år.

Syfte
Vår förhoppning och vår avsikt med denna överenskommelse är att den relation av kärlek och tjänst som Gud vill leda oss in i, skall främja och berika våra katedralförsamlingars tjänst och mission, och skall leda till uppbyggelse av Kristi kropp.

Vi ska tillsammans

Be för varandra dag för dag
Fira gudstjänst tillsammans.
Lära känna varandra genom att söka bygga upp vår vänskap, dela nya kunskaper och information och genom att avsätta tid för varandra.
Söka kunskap tillsammans och dela våra respektive gåvor och erfarenheter så att vi fördjupar vår förståelse av Guds vilja och avsikt med kyrkan i våra respektive stift.
Dela kyrkans uppdrag att på bästa sätt vittna om evangeliet om Jesus Kristus och utöva omsorg om vår nästa och Guds skapelse.
Att med glädje dela de vänskapsöverenskommelser och vänskapsband som de båda katedralerna har med kyrkor som inte finns inom Borgå-överenskommelsen.
Länk till deras hemsida: http://www.stalbanscathedral.org.uk/

Historien om St Alban (på engelska)