Utbildningar och kurser om suicidprevention och psykisk ohälsa

Svenska kyrkan i Linköping erbjuder kurser om att möta människor som är självmordsnära eller lider av psykisk ohälsa.

Med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar samt en handlingsplan för olika kristillstånd kan beredskapen öka hos oss alla. Vi kan i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Med ökad kunskap kan vi också minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och ger en kortare återhämtningsperiod. 

Församlingspedagogen Frida Carlsson och studentprästen Anders Facks har gått kurser på Nationellt centrum för suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet, och är nu certifierade utbildare. De har båda utbildningar och många års erfarenhet av samtal. De håller kurser för vuxna som arbetar med unga, men även kurser som rör andra åldrar. Under kurserna går de igenom de vanligaste uttrycken för psykisk ohälsa som depression, ångest, ätstörningar, självskadebeteende, självmord och panikattacker. De tar också upp hur man kan bemöta det och hur man på bästa sätt kan hjälpa någon.

MHFA - Mental Health First Aid – två dagar

Programmet MHFA ”Första hjälpen till psykisk hälsa” har utvecklats i Australien. I Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet. 

I ”Första hjälpen till psykisk hälsa” får deltagarna kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur man kan upptäcka tecken på olika former av psykiskt lidande. Man får lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Teori varvas med diskussioner, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

I programmet finns tre inriktningar:  Ungdom, vuxen, äldre.

MHFA vuxen riktar sig till dig som främst kommer i kontakt med vuxna.   

MHFA ungdom riktar sig till dig som främst möter ungdomar. Kursen har ett ungdomsperspektiv och har speciella avsnitt om ungdomsutveckling, utförligare delar om ätstörningar och självskadebeteende.   

MHFA äldre riktar sig till dig som främst möter äldre. Kursen har äldreperspektiv och har ett avsnitt om äldres utveckling samt utförligare avsnitt om åldersdemens och depression.   

Läs mer: Första hjälpen till psykisk hälsa www.ki.se/nasp 

Heldag utbildning för personalgrupp

En dag om ångest och depression som ger information om diagnoser och behandlingar, samt hur det kan ta sig uttryck hos unga. Vi tar också upp hur vi kan bemöta självmordstankar och vilka riskfaktorer och suicidal kommunikation vi ska vara uppmärksamma på. 

Denna utbildningsdag sätter också fokus på hur du kan förstå och bemöta unga som har en psykisk ohälsa.

Halvdag utbildning för personalgrupp

En halvdag som fokuserar på ångestrelaterad problematik. Information om olika diagnoser samt några redskap i ett konstruktivt bemötande, och utforskande samtal.

Tretimmarspass för ungdomar, skolklass eller ungdomsgrupp, 14-18 år

Interaktiv föreläsning med information om psykisk ohälsa och om hur man som ung kan hjälpa någon vän som mår dåligt. Föreläsningen varvas med kahoot, iscensatta verklighetsbaserade situationer och en skrivövning där ungdomarna får tänka och testa att skriva brevsvar. 

Om självmord, 90 minuter

Om suicidal kommunikation, riskfaktorer och hur vi kan förhindra självmord. Föredraget syftar till att förstå mer och vi vill uppmuntra till att våga fråga och möta de svåraste tankarna. 

Prislista

Utbildning - 1 utbildare

  • 1 dag + 1 dag förberedelse, 16 timmar, 9 000 kr
  • 2 dag + 2 dag förberedelse,  32 timmar,  18 000 kr
  • 1/2 dag + 1/2 dag förberedelse,  8 timmar,  4 500 kr

Utbildning - 2 utbildare

  • 1 dag + 1 dag förberedelse + 1 dag + 1/2 dag förberedelse,  28 timmar, 16 000 kr
  • 2 dag + 2 dag förberedelse + 2 dagar +1 dag förberedelse, 56 timmar, 31 000 kr
  • 1/2 dag + 1/2 dag förberedelse + 1/2 dag +1/4 dag förberedelse, 14 timmar, 8 000 kr

Ingen moms på dessa tjänster.

Tillkommer
Resekostnader - faktiska kostnader
Inställelsetid - per timme

Kontaktuppgifter

Mår du dåligt? Funderar du på att skada dig själv?

Det finns många organisationer du kan vända dig till för att få prata med någon och få hjälp. Här listar vi några olika jourlinjer dit du kan ringa eller chatta med någon. Om du har akuta självmordsplaner eller planer att skada dig själv, ring 112.

Svenska kyrkan erbjuder många olika sorters samtalsstöd utöver Jourhavande präst. Läs mer på webben där du också kan hitta kontaktuppgifter till en församling nära dig, www.svenskakyrkan.se/samtalsstod

På 1177 Vårdguiden finns mycket information om psykisk hälsa och vad man kan göra om man mår dåligt, www.1177.se/psykisk-halsa