Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Själavård - Någon att tala med

Ibland behöver vi någon utomstående att tala med, någon som har tid att lyssna, någon som har tystnadsplikt, någon som orkar följa en bit på väg.

I stort sett varje onsdag och torsdag kl. 16.00-17.30 finns det en präst eller en diakon i Domkyrkan för dig som behöver samtala. Ingen bokning, ingen avgift. Både präst och diakoner har tystnadsplikt.

I den församling där du bor finns präster och diakoner du kan kontakta för samtal.

Under fliken Kontakt här på hemsidan finns telefonnummer och epost till Domkyrkoförsamlingens präster och diakoner.

Själavård och bikt är alltid kostnadsfri och till för var och en som vill använda sig av den. Själavård är ett samlande begrepp för kyrkans omsorg om hela människan oavsett vem hon är eller hur hon har det, en omsorg som kommer till uttryck såväl i gudstjänsten som vid kyrklunchen och i samtalsgruppen. Själavård handlar också om att du som ett uttryck för andlig hälsovård eller i en svår livssituation söker upp en själavårdare för samtal och vägledning. I samtalet får du berätta din livsberättelse, lära känna dig själv och Gud lite mer och mogna något. Genom samtalskontakten kan du få kraft att gå vidare med fördjupad livsförståelse. Samtalet kan ibland leda fram till bikt.

Bikten är en väg till försoning med Gud och med oss själva. Bikten innebär att du bekänner din synd och skuld och får ta emot Guds förlåtelse. Bikten sker enskilt och prästen har absolut tystnadsplikt för vad som yttras vid bikt och enskild själavård. Du kan gå till bikt i Svenska kyrkan. Då säger prästen: “På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen”.

Tystnadsplikt De som vigts till diakon eller präst i Svenska Kyrkan lyder under tystnadsplikt. Den gäller livet ut. För en diakon gäller tystnadsplikten sådant som hon/han fått veta under själavårdande samtal men personen i fråga kan lösa diakonen från tystnadsplikten. Likaså kan en diakon åläggas att uttala sig under ed. Diakonens tystnadsplikt bryts om det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag. För en präst gäller absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Inte någon eller någonting kan bryta den.

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av själavård. Du kan alltid finna en samtalspartner.

Jag kunde bitit av mej tungan. Nu är den vänskapen förbi. Och samtidigt har jag fläckat och skadat något heligt i mig själv. Varför gör jag det onda som jag inte vill? Domaren inom mig har fällt domen och inom mig själv hukar jag under mina anklagelser

Göran Forkman, ur magasinet Tillhörelsen, Svenska kyrkans information