Hantering av personuppgifter: Vigsel

Genom bokning av vigsel godkänner ni att vi registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Linköpings domkyrkopastorat och endast i syfte att administrera vigseln. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter om vigselceremonin kommer, för historiska ändamål, att arkiveras i en så kallad ministerialbok.

Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.