Hantering av personuppgifter: Jobbansökningar

När du skickar in en jobbansökan till Linköpings domkyrkopastorat godkänner du att vi registrerar de personuppgifter som du själv skickar in, inklusive ev. bilagor. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig under rekryteringsprocessen.

Inledningsvis behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, men om du kommit lite längre i processen och det börjar bli tal om anställning sker behandlingen även på basis av att det är nödvändigt för ingåendet av anställningsavtalet. Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till rekryteringskonsulter.