Hantering av personuppgifter: Dop

BARNDOP

Genom bokning av dop godkänner du som vårdnadshavare att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till samt civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter, bland annat namn på eventuella faddrar kommer att skrivas in och sparas i Svenska kyrkans ministerialbok.

När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska kyrkan. 

VUXENDOP

Genom bokning av dop godkänner du att vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska kyrkan. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter, bland annat namn på eventuella faddrar kommer att skrivas in och sparas i Svenska kyrkans ministerialbok.