Hantering av personuppgifter: Begravning

När en begravning bokas av dig (direkt eller via en begravningsbyrå) registrerar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter kommer endast att behandlas av Linköpings domkyrkopastorat och endast i syfte att administrera förrättningen. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter om förrättningen kommer, för historiska ändamål, att arkiveras i en så kallad ministerialbok.