Bönen

Varför ber vi?

Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud och formen för det samtalet kan se olika ut. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, eller ett hjärtats rop i förtvivlan. Det kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillheten på kvällen eller på natten.

Klicka här för att läsa mer om bön.

Bön kan vara i tacksamhet eller ett rop på hjälp eller hjärtats samtal med Gud eller något helt annat ... Här är några av bönerna vi ber i kyrkan. Läs mer om bön och läs fler böner eller skriv din egen bön på Svenska kyrkans sida http://be.svenskakyrkan.se/

Herren välsigne oss och bevare oss, Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Välsignelsen