Sexuella övergrepp

Nyhet Publicerad

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier?
Behöver du någon att prata med? Du är varmt välkommen att boka en tid hos våra diakoner eller våra präster. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Här hittar du kontaktuppgifter: https://www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling/personal

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt.  Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

 

Övergrepp ska inte tystas ner

Sexuella övergrepp tystas ofta ner. Detta leder till att den som drabbas känner skuld och skam medan förövaren kan fortsätta utan att hens handling ifrågasätts. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts. Vi välkomnar därför uppropet #meetoo som drar ut övergreppen i ljuset och lägger skulden på förövaren, inte offret.

 

Sexuella övergrepp i kyrklig miljö

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan ger dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna.

 

Om du eller någon i din närhet har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd i din församling av erfarna själavårdare med tystnadsplikt. Men om du känner behov av större anonymitet finns i Västerås stift två kontaktpersoner, deras uppgift är att vara med genom hela processen: att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer, varmt välkommen att kontakta någon av dem.

 

Lotten Englund
Diakon Hallstahammar-Kolbäcks församling 
Mobil: 076-9408562  e-post: Lotten Englund

Lennart Pettersson
Präst, Malungs församling
Mobil: 076-9406409 e-post: Lennart Pettersson

 

Här kan du läsa mer om arbetet mot sexuella övergrepp (Svenska kyrkans hemsida).