Foto: Maria Lindstedt

Ängsblommor skapar liv på kyrkogård

Bergskyrkogården i Lindesberg prunkar nu av vackra ängsblommor. Här skapas förutsättningar för biologisk mångfald.

Att medvetenheten ökat bland allmänheten om vikten av att skapa goda miljöer för bin och andra pollinerare, är tydligt.

- Vi har fått flera påringningar från privatpersoner som sett på teve att man aktivt sparat ängsblommor på kyrkogårdar på andra orter, och vi har blivit uppmanade att göra detsamma, berättar kyrkogårdsföreståndare Peter Erlandsson.

Kyrkogårdspersonalen har visserligen sparat en del ängsblommor på flera kyrkogårdar under åren, men i år har man låtit fler områden på församlingens kyrkogårdar stå oklippta, vilket resulterat i en blomsterprakt utan dess like.

- Vi har till exempel sparat en hel del vid kyrkomuren i Ramsberg och på kyrkogårdarna där. I slänten vid Guldsmedshyttans kyrka, där man förr klippt med trimmer, låter man nu växterna blomma, säger Peter. Ja, vi sparar där det går.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för ekosystem och biologisk mångfald i Sverige: https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030/sverige--ekosystem-och-biologisk-mangfald