Källan

En stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar

Vad är källan?
Källan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som
har förälder eller annan närstående som dricker för mycket,
använder droger, mår dåligt, slåss eller kanske sitter i fängelse.
Du som har trassel i familjen är välkommen.
Vad gör vi under träffarna?
På Källan får du möjlighet att prata om och lära dig mer om det
som bekymrar. Du får lära känna dig själv bättre och stärka ditt
självförtroende. Vi gör olika övningar och leker, vi fikar och har
roligt tillsammans med andra som lever i liknande situation.
Grupperna består av 4-8 barn eller ungdomar, uppdelade i olika
åldersgrupper. Träffarna sker en gång i veckan, ca 15 tillfällen
under en termin.
För dig som vill ha mer information, tag kontakt med kontaktpersonen
för Källan, personal på skolan, t.ex. skolkurator, skolsköterska
eller annan personal inom kommunen, socialtjänst, elevhälsan
eller regionen, psykiatrin eller primärvården.
Vi gruppledare arbetar till vardags inom skola,
kyrka och socialtja nst. Vi har erfarenhet av unga
ma nniskors olika situationer. Att delta i Ka llan a r
kostnadsfritt och vi arbetar under sekretess.
Ka llan finns fo r att hja lpa barn och ungdomar i
utsatta situationer inom familjen. Barn och ungdomar
tar ofta stort ansvar na r fo ra ldrar inte
ma r bra, ibland tror de ocksa att det a r deras fel.
Att mo ta andra i liknande situation upplevs ofta
avlastande och att de inte a r ensamma om att ha
det som de har det.

 

Kontaktinformation
Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
kallangruppen@lindesberg.se