Foto: Magnus Aronson Ikon

Dop

”Jag är en droppe i Guds hav som speglar himlen” (Livets pärlor, Verbum 2005).

Flera droppar bildar ett hav och dopet är det som för oss in i kyrkans gemenskap i hela världen.

För många hänger dop och tacksamheten för ett barns födelse ihop, men man kan döpas i vilken ålder som helst.

I vår församling kan man döpas i en gudstjänst eller vid en särskild dopgudstjänst vissa lördagar. Eftersom vi har så många som vill döpa kan det bli fler barn vid varje dopgudstjänst.

 Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.

I samband med dopet får du gärna låna våra församlingshem för dopkaffe, det finns även dopklänningar att låna.

Hur gör man? Vad händer?

Fundera på vilken dag som ni skulle vilja ha dopet och ring sen till oss för att boka.
Efter det så skickar vi en bekräftelse till er på dopet med namn och telefonnummer på präst och musiker som kommer medverka.
När det är några veckor kvar till dopet ringer prästen er för att bestämma en träff där ni kan prata om vad som sker vid dopet och samtal om andra frågor.

Dopuppföljning

Dopet är bekräftelsen på vår övertygelse om att varje människa är skapad till ett liv i gemenskap med Gud. Ett liv där vi vet oss älskade och betrodda att leva våra liv i tron att våra val är betydelsefulla och att vi kan göra skillnad. Ett liv som bärs av tron att tillvaron vilar i nåden.

Denna bekräftelse tar vi ofta emot långt innan vi är medvetna om det, och det är en poäng i det. För Guds kärlek kan bara tas emot utan motprestation. Men för att det ska bli en meningsfull gåva behöver vi påminnas om det genom hela våra liv. Vi är sedda och älskade av Gud. Som en del i denna påminnelse finns församlingens dop-uppföljningsprojekt.

På dopträden i våra kyrkor hängs glasänglar med de döptas namn upp.

inbjudan till gudstjänst

Redan den nyfödde uppmärksammas nu på ett nytt sätt, då familjen bjuds in att delta i en gudstjänst där en glasängel med den döptes namn hängs upp i våra dopträd.

Dessutom bjuds varje döpt in en gång per år till gudstjänst, fram till dess du fyller 18, då erbjuds du också en gåva som påminner er om dopet och tillhörigheten i kyrkans gemenskap.

 

Vill du läsa mer om dopet i Svenska kyrkan?