Meny

Pilgrimsvandra

Vandra själv på någon av våra leder, eller följ med på våra gemensamma vandringar.

Under vår och sommar har vi flera gemensamma pilgrimsvandringar. Se vår folder.

Västerlanda församling har en pilgrimsled mellan Västerlanda kyrka och Sankt Olofs källa (nära Thorskogs slott). Leden går förbi Älvbackenmed vackert boende vid älven. Med geocaching kan man upptäcka mer och följa den inre vandringsleden.

Söder om Lilla Edet, på östra sidan av älven, finns en pilgrimsled mellan Göteborg och Lödöse, och därifrån förgrenar den sig dels upp emot Skara, dels till nordväst genom Lilla Edet, Hjärtum och upp till Vänersborg, med sikte mot Nidaros (Trondheim) i Norge. Från Hjärtum kan man gå vidare västerut på leden till Grinneröd och Ljungskile, vilket leder vidare till Orust stora ledsystem.

Från Göteborg och söderut orienterar den sig mot det bland pilgrimer mycket berömda Santiago de Compostela i Spanien. På det sättet vill man knyta samman Nidaros med Santiago de Compostela.

Göteborgs stift har ett pilgrimscentrum i Masthuggskyrkan i Göteborg. Ta gärna kontakt med dem om du vill söka dig till andra leder eller vill veta mer om pilgrimsvandringar.

En pilgrim är någon som är på väg - ofta mot ett mål. Ordet kommer från peregrino som är latin och betyder främling.

Läs mer om pilgrimsvandring och dess historiaPilgrim i Sverige. Lyssna på radioprogram.

Pilgrimens sju ledord

Den nutida pilgrimens livsstil och längtan har inom Vadstena pilgrimscentrum och av Hans-Erik Lindström tolkats och formulerats i sju nyckelord. De finns som hjälp till egen reflektion och kan även symboliskt kopplas till pilgrimens utrusning under vandringen:

Frihet: Staven är frihetens och vandringens symbol.

Enkelhet: Tältet är en symbol för enkelhet.

Tystnad: Den omslutande kappan är tystnadens symbol.

Bekymmerslöshet: Hatten symboliserar både bekymmerslöshet och Guds beskydd.

Långsamhet: Skorna är en symbol för långsamhet och efterföljelse, i Jesu spår.

Andlighet: Pilgrimens kors i en läderrem om halsen symboliserar andlighet och försoning mellan Gud och människor.

Delande: Ur ränseln – kanske med bröd, dryck och russin – hämtas det man behöver under färden, i delande med andra.

För att komma ihåg nyckelorden kan man tänka på kärleksört som är en fetbladsväxt. Initialerna i nyckelorden bildar nämligen ordet FETBLAD. Fetbladsväxter kan lagra vatten i bladen och överleva i områden som regelbundet torkar ut.

Pilgrimsvandringen blir allra bäst om den också får bli en inre vandring. Därför får du här några råd från erfarna pilgrimer.

  • Njut av det goda vattnet i källan och fyll din vattenflaska inför färden. Låt det friska vattnet skölja bort alla bekymmer och göra alla dina sinnen närvarande i nuet.  
  • Stressa inte, låt vandringens fotsteg efter fotsteg skapa det lugn som kan hjälpa dig att upptäcka all skönhet som möter dig längs vägen.  
  • Om du går tillsammans med någon annan brukar det vara en god regel att man delar tiden i ömsom tal och ömsom tystnad.  

Starta gärna din pilgrimsvandring med heliga Birgittas bön: Visa mig Herre din väg, och gör mig villig att gå den.  

Gå i frid!

Pilgrimspräst

Rolf Pettersson

Rolf Pettersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet