ACT Svenska kyrkan

Fastekampanjen 2022

Dela lika under samma himmel

Fasteaktionen inleds på Fastlagssöndagen den 27 februari och pågår fram till Palmsöndagen den 10 april.

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter och klimatförändringarna.  Coronapandemin har ytterligare förstärkt den negativa utvecklingen och allt fler människor drabbas av hunger och matosäkerhet. 

Stöd Act Svenska kyrkans  arbete för fred, jämställdhet och rättvisa. 
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900-1223
Från utlandet: SWIFT/BIC: NDEASESS, IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

TACK FÖR ER GÅVA!

https://www.svenskakyrkan.se/act