Ett dop i en kyrka. En manlig präst tar bebisen ur famnen på en kvinna. Hennes man står bakom.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Vad betyder dopet?

Dopet är inget nytt, det är urgammalt. Men, det är viktigt. Tidlöst. Det har följt, präglat och väglett människor genom årtusenden. I dopet möts nuet och evigheten. Ett nytt litet liv tar emot det eviga löftet att Gud är med oss, går med oss och lever med oss.

Genom Jesus visar Gud att ljuset besegrat mörker och Jesus sa att den som följer honom inte ska vandra i mörker utan ha livets ljus. (Johannesevangeliet 8:12). Jesus vill vara ett ljus på vår vandring. Det är därför vi får ett ljus när vi döps.

Vi vet att utan vatten finns inget liv. Vattnet är kanske den viktigaste källa där allt en gång började.

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Dopet är vägen in i gemenskapen med Jesus och kyrkan då dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan, och tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. 

Läs mer om vad medlemskapet innebär!