Tagetesplantering
Foto: Ingrid del Castillo

Gravskötsel

Om man inte vårdar graven själv går det att beställa gravskötsel enligt nedanstående lista.

Gravskötsel

1. Grundskötsel av grav, vårstädning.                                                             
640 kr/ säsong

Vändgrävning o gödsling av planteringsyta samt ev påfyllning av jord/ byte av jord och sugfilter i planteringslåda. Ogräsrensning och luckring. Kanthuggning. Trimning runt gravvård. Ansning av blommor samt vattning. Höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.

2. Enkel skötsel, förutsätter att ingen planteringsyta finns.                         
330 kr/ säsong

Gräs sås framför/runt gravvården. Skötseln innefattar vårstädning, gräsklippning och trimning runt gravvård samt höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.        

3. Skötsel av grusgrav.                                                                                       
890 kr/ säsong

Grundskötsel enligt punkt 1 plus rensning och kruskrattning av gruset.

 

Vi kan erbjuda plantering av växter enligt nedanstående lista, samt utläggning av vinterkrans eller granristäckare till Allhelgona-helgen

Sommarblommor

 • Begonia Non stop, gul/ rosa/ röd              45 kr/st
 • Sommarbegonia, rosa/ röd/ vit                 28 kr/st
 • Flitiga lisa                                                     28 kr/st                                                      
 • Fuchsia, vanlig/ spik                                   45 kr/st          
 • Lobelia, blå/ vit                                           28 kr/st
 • Marguerit                                                    51 kr/st
 • Pelargon, laxrosa/ röd/ vit                         41 kr/st
 • Silverek                                                        28 kr/st                                
 • Sommarnejlika, röd                                     28 kr/st                                                       
 • Strandkrassing, vit                                      28 kr/st
 • Tagetes                                                        28 kr/st
 • Morsdagsros                                            104 kr/st
 • Ljung                                                            69 kr/st
 • Vinterkrans                                               221 kr/st
 • Granristäckare                                          208 kr/st

Övriga arbeten 

 • Bortforsling av gravvård                         640 kr/st
 • Arbetstid personal                                   390 kr/tim
 • Arbetstid maskinell utr                            300 kr/tim

Ladda ned prislista för gravskötsel