Foto: Sofia Lökholm

Gudstjänster under din konfirmandtid

Gudstjänsten är något av det mest centrala i den kristna tron. Varje söndag firas gudstjänster runtom i Svenska kyrkans församlingar och ofta på andra dagar också. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst för att minnas att ljuset alltid segrar över mörkret. När våra kyrkors klockor ringer in till gudstjänst är det för att trotsigt ropa ut att ljuset har segrat och att mörkret aldrig kan övervinna det.

Till gudstjänsten är alla välkomna, unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. Men alla vi som går i gudstjänst gör det med respekt och vördnad för alla de miljarder som gått före oss och suttit i dessa bänkar fyllda med tacksamhet, glädje, sorg och hopp för att hylla godheten och kärleken, Gud den allsmäktige. Därför är gudstjänsten en viktig del av din konfirmandtid och vi vill att du som konfirmerar dig hos oss deltar i totalt tolv stycken gudstjänster under ditt konfirmandår. I dessa tider vill vi dock påminna er om att aldrig delta i våra gudstjänster om du känner minsta förkylningssymtom.

Jul och Påskgudstjänster

Två av dessa tolv skall vara en jul- och en påskgudstjänst för att du skall få en tydlig bild av kristendomens två största högtider. Följande gudstjänster räknas:

Jul

24/12 Krubbvisning i Landvetter kyrka, kl 10:00-11:00

24/12 Julnattsmässa i Landvetter kyrka, kl 23:30-00:30

25/12 Julotta i Härryda Kyrka, kl 7:00-8:00

26/12 Mässa i julton, Landvetter kyrka, kl 18:00-19:00

Påsk

14/4 Skärtorsdagsmässa i Landvetter Kyrka, kl 18:00-19:00

15/4 Långfredagsgudstjänst i Härryda kyrka, kl 15:00-16:00

16/4 Påsknattsmässa, Landvetter kyrka, 23:30-00:30

17/4 Påskdagsmässa, Härryda kyrka, kl 11:00-12:00

Det går bra att besöka andra kyrkor än de i Landvetter och Härryda, Svenska kyrkan finns över hela världen så det finns alltid en kyrka att besöka. Är du utomlands kan du leta upp en kyrkan via Svenska Kyrkan i Utlandets hemsida, skulle du inte hitta en av våra kyrkor kan du alltid besöka en annan kristen kyrka.

Gudstjänstkortet

Du registrerar ditt gudstjänstdeltagande på kortet du fick vid introduktionsträffen. När du går i gudstjänst i våra kyrkor i Landvetter och Härryda får du en stämpel i ditt kort efter gudstjänsten, om du går någon annanstans vill vi att du ber prästen om en signatur på kortet. Skulle du råka tappa bort kortet så kan du alltid få ett nytt i Prästgården, be dina föräldrar om en liten lapp med intyg på hur många du gått på så fyller vi i dessa åt dig.

När är det gudstjänst?

Varje söndag kl 11:00 är det gudstjänst i någon av våra kyrkor, Landvetter och Härryda (inte båda) ofta har vi också gudstjänst kl 18:00. I vårt kalendarium här på hemsidan kan du se när och var det firas gudstjänst i vårt pastorat, observera att när det står Bygården är det en gudstjänst på äldreboendet Bygården i Landvetter.

Ojämna veckor kl. 19:00-19:45 har vi också en lite annorlunda gudstjänst med nattvard i Landvetter kyrka som vi kallar Paxmässa. Denna riktar sig mest till dig som konfirmand men alla är naturligtvis välkomna. Passa gärna på att besöka Prästgården innan mässan, där finns möjlighet att ta en toast och hänga en stund men också att göra tisdagsuppdrag.

Foto: Andreas Rångeby