Ärtsoppelunch

Vi är igång igen! Varmt välkommen till en härlig ärtsoppelunch i våra församlingshem.

Välkommen på ärtsoppelunch i våra församlingshem! 
Vi serverar hemlagad ärtsoppa, smörgås, pannkaka och kaffe på maten.
Pris 40 kr/person.

I Laholms församlingshem: onsdagar jämna veckor. 
I Skummeslövs församlingshem: sista torsdagen i månaden.

Sista ärtsoppan för terminen i Laholm är 30/11 och i Skummeslöv 24/11.

 

Levi och Gunnel kokar soppa till Skummeslövs ärtsoppelunch. Foto: Mikaela Jakobsson