Foto: Magnus Aronson/IKON

Långfredagen

Jesus förhörs och döms till döden, till avrättning på ett kors. Hans brott är att han kallat sig för "judarnas kung".

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden. Anledningen är att Jesus har gjort anspråk på att kalla sig judarnas kung.

Jesus döms och avrättas

De romerska soldaterna för Jesus till förhör hos Pontius Pilatus som var ståthållare, det vill säga förvaltare. Pontius Pilatus bestämmer att Jesus ska dömas till döden för att han har kallat sig ”judarnas kung”. 

Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han korsfästs bredvid två rövare. Rövarna som är korsfästa bredvid Jesus hånar honom och ber honom hjälpa sig själv och dem, om han nu är Gud son. En av rövarna ber också Jesus att tänka på honom om det skulle vara så att hans Gud hjälper. Jesus svarar att han redan idag ska vara med honom i paradiset. 

Mörkret faller och jorden skakar

När Jesus dör berättas att mörkret faller över jorden och Jesus ber till Gud med orden ur Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?”

När Jesus ger upp andan och dör skakar jorden och soldaten som vaktar korset säger: ”Den mannen måste ha varit Guds son”. En soldat sticker sin lans i Jesus sida för att konstatera att han är död.

Jesus läggs i graven

En av lärjungarna tog sedan ner Jesus kropp, lindade den med linnebindlar och kryddor och lade honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästs.

långfredag i kyrkan

Under gudstjänsterna på långfredagen är det stilla och allvarligt i kyrkan. Ofta används inga instrument i musiken och kyrkklockorna ringer inte. Ofta har man på skärtorsdagens kväll dukat av altaret. Där står nu endast en vas med fem röda rosor, som symboliserar Jesus fem sår. I många kyrkor håller man flera gudstjänster under långfredagen där man följer berättelsen om när Jesus korsfästs, dör, och läggs i graven. 

 

Altartavlan i Fröslunda kyrka, med den korsfäste Jesus och texten INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum - Jesus från Nasaret, judarnas kung). Foto: Sofia Imberg Kelhoffer/Lagunda
Passionstavlor i Nysätra kyrka. Bilder tagna i samband med utställningen Himlen är här.
Den korsfäste Jesus, på en av Nysätra kyrkas passionstavlor. Foto: © Harris-Lulich 2013
Passionstavlor i Nysätra kyrka. Bilder tagna i samband med utställningen Himlen är här.
Den döde Jesus tas ned från korset. Passionstavla i Nysätra kyrka. Foto: © Harris-Lulich 2013