Foto: Pixabay

Fastan

Fastetiden varar 40 dagar, från askonsdagen fram till påskafton. Inom Svenska kyrkan är fastan idag en tid med möjlighet till eftertanke och förberedelse inför påsken.

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden inför påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet och döden, mot uppståndelse och nytt liv. I gudstjänsten märks det att det är en stillsammare tid. Våra högmässor är mer avskalade, vi sjunger inte den stora tacksägelsen, Gloria och Laudamus eller halleluja. Ofta ersätts den vanliga förbönen av en s.k. litania, som är en tonsatt bön om nåd och förbarmande.

Fasta i 40 dagar

Fastetiden varar i fyrtio dagar, från askonsdagen fram till påskafton. När Sverige var katolskt, fram till 1500-talet, var fastan obligatorisk och seden är fortfarande stark inom katolska kyrkan. Inom Svenska kyrkan har fastan fortsatt som en tid med möjlighet till eftertanke och förberedelse inför påsken. 

Under fastan är textilierna i kyrkorummet blå eller lila. Det står för förberedelse, bot och fasta. 

Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen är den av söndagarna som i kyrkans liv inleder fastan. Då är temat "kärlekens väg". Fastlagssöndagen och fettisdagen två dagar senare kallas med ett gemensamt namn för fastlagen. Det är festdagar innan fastan inleds. 
Läs mer om Fastlagssöndagen.

Fettisdagen

Tisdagen före askonsdagen då fastan börjar. Fettisdagen är dagen då vi enligt traditionen ska äta fettisdagsbullar/semlor. Läs mer om fettisdagen.

Askonsdagen

Dagen då fastan börjar. I många kyrkor firas en särskild askonsdagsmässa. Vid den får man ibland ett kors av aska tecknat i pannan, som ett uttryck för fastans innehåll om Jesu vandring mot korset, och korsets betydelse av rörelsen genom död till nytt liv. Läs mer om askonsdagen.

Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen har temat kärlekens väg. En av bibeltexterna är den kända texten om tro, hopp och kärlek: "och störst av dem är kärleken".

Fettisdagen

Fettisdagen är sista dagen i fastlagen: festen innan fastan börjar. Det är dagen där semlorna - fastlagsbullarna - hör hemma!

Syntolkning: Ung kvinna med kors tecknat i pannan. Kvinnan blundar.

Askonsdagen

Fastlagens glädje byts på Askonsdagen mot eftertänksamhet. Nu börjar fastan som är förberedelsetiden inför påsken.

Två personer på promenad i ett vintrigt landskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.