Foto: Jonas Tobin/IKON

Den helige Mikaels dag

Mikaelidagen, som denna söndag också kallas, handlar om ärkeängeln Mikael och kampen mot det onda. Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och ofta hölls marknad - välbekant för oss här i Örsundsbro.

Den heliga Mikaels dag har firats ända sedan 400-talet. Dagen har länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas därför på många håll med familjegudstjänst, och kanske barnkör. Men änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen är mer inriktad på strid än på frid.

Änglar som en kämpande styrka

Änglarna i Bibeln börjar oftast med att hälsa människor med orden ”Var inte rädd” – de vet att vi ofta reagerar med rädsla när vi möter en sådan kämpande styrka. Men de kämpar inte mot oss, utan för oss.

Gud sänder änglar med bud, och också för att styrka och uppmuntra de som behöver det.

Vi kan också vara änglalika inför varandra, försöka hjälpa varandra, stå upp för det som är rätt. Den här dagen går kallelsen till oss alla att försöka hitta våra änglalika egenskaper, att vara goda budbärare för Guds skull.

MICKELsMÄSS

Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och firades ursprungligen den 29 september på Mikaeldagen. Mickelmäss var länge en av de viktigaste högtiderna på året och markerade övergången till vinterhalvåret. Nu var skörden avklarad och förråden fyllda med mer mat än någon annan tid på året. Under den här helgen kunde man också återigen börja tända ljus på kvällarna. Dagen var också känd som höstens stora marknadsdag och än i dag hålls det ”Mikaelimarknad” denna helg i vissa delar av Sverige.

En liten vit ängel i sten ligger på en gravsten.

Den helige Mikaels dag

Mikaelidagen är en gammal högtid och har firats ända sedan 400-talet. Dagen berättar om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda i Uppenbarelseboken 12:7-12.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Läs Tankar inför Den helige Mikaels dag

Varje vecka har svenskakyrkan.se Tankar inför helgen. Det är korta texter som tolkar söndagens texter ur ett vardagsperspektiv.