Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Den helige Mikaels dag

Mikaelidagen, som denna söndag också kallas, handlar om ärkeängeln Mikael och kampen mot det onda. Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och ofta hölls marknad - välbekant för oss här i Örsundsbro.

Den heliga Mikaels dag har firats ända sedan 400-talet. Dagen har länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas därför på många håll med familjegudstjänst, och kanske barnkör. Men änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen är mer inriktad på strid än på frid.

Läs mer om Den  helige Mikaels dag och om kyrkoåret på länkarna här nedanför