Syntolkning: Ung kvinna med kors tecknat i pannan. Kvinnan blundar.
Foto: Ahna Ziegler/Unsplash

Askonsdagen

Fastlagens glädje byts på Askonsdagen mot eftertänksamhet. Nu börjar fastan som är förberedelsetiden inför påsken.

I många kyrkor firas på askonsdagen en särskild askonsdagsmässa där den som vill får ett kors av aska tecknat i pannan. Det är ett synligt uttryck för fastans innehåll om Jesu vandring mot korset.

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden inför påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet och döden, mot uppståndelse och nytt liv. I gudstjänsten märks det att det är en stillsammare tid. Våra högmässor är mer avskalade, vi sjunger inte den stora tacksägelsen, Gloria och Laudamus eller halleluja. Ofta ersätts den vanliga förbönen av en s.k. litania, som är en tonsatt bön om nåd och förbarmande.

Fasta i 40 dagar

Fastetiden varar i fyrtio dagar, från askonsdagen fram till påskafton. När Sverige var katolskt, fram till 1500-talet, var fastan obligatorisk och seden är fortfarande stark inom katolska kyrkan. Inom Svenska kyrkan har fastan fortsatt som en tid med möjlighet till eftertanke och förberedelse inför påsken. 

Under fastan är textilierna i kyrkorummet blå eller lila. Det står för förberedelse, bot och fasta. 

 

Två personer på promenad i ett vintrigt landskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.