Ungdomskören

är en kör för ungdomar från åk. 6 och upp som övar i Rydebäcks kyrka torsdagar kl. 17.00 - 17.45. Vi sjunger sånger i olika stilar och jobbar med sångteknik.

Här kan du höra ungdomskören i vår:

26/1 kl. 17.00 - Mässa i Rydebäcks kyrka (3e sönd. e. Trettondedagen)

23/2 kl. 11.00 - Gudstjänst i Glumslövs kyrka ”Fyll din kyrka” (Fastlagssöndagen)

21/3 kl. 11.30 & 13.30 - Konsert i Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg.
”Vilda vackra jord” Barn- och ungdomskörer från Svenska kyrkan Helsingborg och Kvistofta församling och Dan Bornemark med musiker

5/4 kl. 11.00 Gudstjänst i Glumslövs kyrka (Palmsöndagen)

17/5 kl. 11.00 Gudstjänst i Glumslövs kyrka (Bönsöndagen)