Ungdomskören

är en kör för ungdomar från åk. 6 och upp som övar i Rydebäcks kyrka torsdagar kl. 17.00 - 17.45. Vi sjunger sånger i olika stilar och jobbar med sångteknik.