XP-ungdom

Mötesplatsen för unga i Kvistofta församling. Våra träffar är på söndagar udda helger i Rydebäck församlingshem. Här finns plats för alla som är 14+.