Gudstjänstordning

Här finns ordningen för vigselgudstjänsten. Den ordning som finns här är en grund att utgå ifrån. Tillsammans med präst och musiker utformas sedan ert bröllop med musik, solosånger och texter.

Gudstjänstordning för vigsel

Klockringning

Musik

Samlingsord

Präst I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Alla Amen.

Präst Inför Gud har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje.

Psalm

Lovprisning

Präst Underbara är dina verk, kärlekens Gud, underbart har du skapat oss. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.

Inledningsord   (Tre alternativ finns)

Präst Kärleken är en gåva från Gud. Ni (NN och NN) har fått ta emot denna gåva i kärleken till varandra. När ni ingår äktenskap säger ni ja till er vilja att höra samman i livet, i ljusa och mörka dagar. Att leva som makar/man och hustru är att visa varandra omsorg, gemensamt ansvara för hem och familj och barn. Och tillsammans bidra till ett gott samhälle. Ni får troget stå vid varandras sida
och ta emot Guds gåva dag för dag. Låt Gud bära er med sin kraft och nåd,
nu och alltid.

Bibelläsning

Präst Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.

Något eller några av de i handboken föreslagna texterna läses av präst eller annan.

(Psalm/musik)

* Frågorna

Präst Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i nöd och lust?

Svar:Ja

Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din man/make/hustru/maka och älska honom/henne i nöd och lust?

Svar: Ja.

*Bön över ringen/ringarna

Präst Livets Gud, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus (, vår Herre). Amen.

*Löften och ringväxling

Präst Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. (Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)

eller förestavade:

Jag, NN, tar dig, NN, nu till min man/make/hustru/maka, att älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. (Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära/ge dig denna ring.)

*Tillkännagivandet

Präst Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen). Ni är nu makar/man och hustru.

Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens gåva. Må Guds välsignelse omsluta er nu och alltid. Amen.

Vigseltal

(Psalm/musik)

Förbön            

Vigselparet kan knäfalla. tre alternativ på förbön finns.

Präst Gud, du som är kärlek och liv, tack för nyfikenhet och förälskelse, för kärlek och fördjupad samhörighet. Vi ber för NN och NN och deras äktenskap. Hjälp dem att dela lust och längtan och leva i ömsesidig trohet och respekt. (Var med dem i deras omsorg om barnen.) Sänd dem till andra som behöver omtanke och stöd.
Låt deras gemenskap ge dem kraft att bidra till ett gott samhälle. Låt dem i allt leva i tro på dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens bön

Alla Vår Fader, du som är i himlen. Låt  ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Psalm/musik

Välsignelsen

Musik