Vi ska bli gipade!

Kvistofta församling kommer i början av april gå med i Svenska kyrkans gemensamma IT plattform (GIP).

Istället för en egen server kommer vi i fortsättningen vara uppkopplade till en server i Uppsala via tunna klienter (en liten dator, se bild).

Detta innebär att du, mellan den 29 mars-5 april, lättast når oss via telefon. Telefontiden 1-3 april kommer vara stängd eftersom vi inte har tillgång till några system för bokningar etc. Även middagsbönen med lunch den 3 april i Kvistofta är inställd.

Vi hoppas på en smidig övergång!