Församlingshemsvärdar

Ska du ha en fest efter dopet eller av någon annan anledning behöver en visning av församlingshem. Kontakta våra församlingshemsvaktmästare.