Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Stöd och hjälp

När som helst i livet kan man behöva någon att prata med.  Det kan handla om vad som helst - kanske går du igenom en kris, eller har varit med om en allvarlig händelse, eller kanske bara behöver någon att prata med i vardagen. 

Våra präster och diakoner erbjuder enskilda samtal och själavård. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss.

Till våra diakoner är du också välkommen att höra av dig om du behöver stöd i frågor som rör din ekonomi, ifyllande av blanketter eller stöd i kontakten med myndigheter eller andra instanser i samhället.