Skolsamarbete

Kom och upptäck kyrkans värld!

Vi tycker att kyrkan är en fantastisk skatt, en plats som knyter samman dåtid med nutid, historia med religion, livets och årets traditioner, det lokala och det världsvida.

Därför har vi kyrkopedagogiska vandringar för årskurs 3-9.

Vill du veta mer? Kontakta:

Hanna Florin

Hanna Florin

Kvistofta församling

Församlingspedagog - barn och familj

Ingrid Ristinmaa

Ingrid Ristinmaa

Kvistofta församling

Församlingspedagog - ungdom/konfirmation