Sjunga Gunga

Babysångskurs för dig och ditt barn i åldrarna 3-10 månader.

Varför är det viktigt att sjunga med ett litet barn? Många tror kanske att en bebis ändå inte uppfattar så mycket, och att sjunga med barnet kan man vänta med till det blir äldre. Men för nyfödda är det inte texten i sången som är det centrala utan själva upplevelsen av musiken och rytmiken som är kopplad till närheten, samhörigheten och beröringen av den vuxne.

Sångerna, ramsorna och danserna som vi använder är särskilt utvalda och har ett syfte. Vi utgår från barnets mognadsnivå (3-10 månader) och målsättningen är att musiken inte bara ska bjuda på en härlig upplevelse utan också få vara ett redskap som ger stimulans och utveckling. Både av de kognitiva och de motoriska färdigheter som ligger framför ditt barn det första året.

De ingredienser som vi arbetar med på babysången är balans, stabilitet i nacken, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och beröringssinnet. De små får flyga, gunga, rulla och svänga till den härligt flygiga, gungiga och svängiga musiken.

 

 

 

 

BRA ATT VETA

Kursen består av tio träffar.
Gratis för medlemmar i Svenska kyrkan och medlemmar ges förtur till kursen.


Tid:
tisdag 9.00-11.00
Plats: Rydebäcks församlingshem, ingång vid lekplatsen och lekkyrkan.

Kostnad: Gratis för Svenska kyrkans medlemmar.

I kursen ingår fika, sånghäfte och bok.

Icke medlem i Svenska kyrkan 300:- e-faktura kommer en bit in på terminen

Pia Korch

Pia Korch

Kvistofta församling

Rydebäck, Barnledare