Själaringning och tacksägelse

Själaringning är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockorna i samband med dödsfall.

Förr i tiden ringde man samma dag som dödsfallet inträffat, men numera brukar det dröja någon eller några dagar. Kyrkklockorna ringer kl 10.00 i den avlidnes hemförsamling, om man inte speciellt önskar någon annan kyrka. Vid själaringning står kyrkan alltid öppen för den som vill komma in och sitta ned en stund eller tända ett ljus.

Tacksägelse innebär att den avlidnes namn nämns i gudstjänstens förbön och att ett ljus tänds som en symbol för vårt hopp om evigt liv. Därefter ringer kyrkklockorna. De anhöriga inbjuds med ett kort till tacksägelse vid en gudstjänst, oftast en söndag i nära anslutning till begravningen.