Foto: Alex & Martin /Ikon

Samtal med prästen

Innan begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om begravningen.

Inom några dagar efter att tid och plats för begravningen är bestämd tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal. Samtalet sker oftast hemma hos de anhöriga, men det är även möjligt att träffas i församlingshemmet.

Vid samtalet går man igenom ordningen för begravningsgudstjänsten och pratar om de valmöjligheter som finns när det gäller texter, psalmer och utformning. Inom gudstjänstens ordning finns det gott om olika sätt att hitta ord och ton för sorg och saknad, men också för goda minnen, ljus och framtidshopp. Samtalet brukar också handla om vem den döde var, om livet och om tankar kring sorgen.

Det går även bra att få ett samtal med någon av våra kyrkomusiker, kring önskemål om musiken vid begravningen.